Πανελλαδική κάλυψη
www.ekkenoseis-vothron.com/

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο κάλεσμά σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Για την εξυπηρέτησή σας έρχονται στο χώρο σας εξειδικευμένα συνεργεία με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που διενεργούν:

Εκκενώσεις βόθρων
Αποφράξεις αποχετεύσεων, αγωγών και δικτύων
Καθαρισμό και απολύμανση αποχέτευσης
Βιντεοσκόπηση και διάγνωση αγωγών με κάμερα
Αντλήσεις υδάτων ή λάσπης
Υδροβολές
Βιολογικούς καθαρισμούς και οικολογική διαχείριση λυμάτων
Συντήρηση αποχετευτικών αγωγών
Μεταφορά λυμάτων

Για τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις αποχετευτικών αγωγών και δικτύων διαθέτουμε συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, χαμηλής τοξικότητας, και απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον αν πρόκειται για βιολογικούς καθαρισμούς.